Høring

Høring

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge
Høring: Forældretræning til behandling af børn og unge med ADHD 

Sundhedsstyrelsen sender i dag en opdateret anbefaling vedrørende forældretræning til behandling af ADHD hos børn og unge i offentlig høring. 

ADHD er en lidelse, der er kendetegnet ved gennemgribende opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. Lidelsen påvirker både udvikling og trivsel i de unge år og kan potentielt have konsekvenser ind i voksenlivet. 

Indtil nu har man anbefalet, at man kunne overveje at anvende forældretræningsprogrammer til børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD. Men studier peger på, at børn med ADHD helt ned til 3 års alderen kan have gavn af forældretræning. 

På den baggrund har en række faglige organisationer ønsket, at Sundhedsstyrelsen opdaterer sin anbefaling. Organisationerne har peget på, at den hidtidige aldersgruppe (6-18 år) ikke er repræsentativ for målgruppen og derfor bør udvides ned til 3 år, da forældretræning ud over at være en behandling også anses som forebyggende for udviklingen af ADHD symptomerne, og for udvikling af følgevanskeligheder, som for eksempel adfærdsvanskeligheder. 

Øvrige anbefalinger er stadig gyldige og er ikke en del af denne høring. 

Anbefalingen er i høring frem til fredag den 12. marts 2021.

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
12-03-2021
12-05-2021
2020/2021
Projektleder Jeanett Friis Rohde
jfrr@sst.dk
22-02-2021