Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om investeringer til teknologier på økologiske bedrifter 2021

Der kan gives tilskud til 40% af den standardomkostning, som er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelsen. Der gives tilskud til teknologier ud fra en prædefineret liste, som er vedlagt bekendtgørelsen. Ordningen er en tilskudsordning, som kan søges af økologiske jordbrugere, der ønsker at anmode om tilsagn til tilskud i investeringer kan øge produktionen i forskellige produktionsgrene.

Der kan gives tilskud inden for følgende indsatsområder:

  1. Svin

  2. Kvæg

  3. Frugt, bær og grønt

  4. Planteavl

  5. Æg og fjerkræ

  6. Får og geder

Bekendtgørelser
Erhverv
15-03-2021
15-05-2021
09-04-2021
Der er opnået fravigelse fra de fælles ikrafttrædelsesdatoer, og bekendtgørelsen skal træde i kraft den 9. april 2021
2020/2021
16-02-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 2,419 MB
Udkast til vejledning 2,224 MB
Høringsbrev 199,099 kB
Høringsliste 214,361 kB
EØK 599,248 kB
Implementeringsskema 331,776 kB
Miljøvurdering 721,949 kB
Høringsnotat
Høringssvarsnotat 1,172 MB
Revideret høringssvarsnotat 108,016 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,337 MB
Høringssvar til miljøvurdering 276,381 kB
Sammenfattende redegørelse 296,844 kB
Klagevejledning 106,471 kB