Høring

Høring

udkast til ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021

ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021 i høring.

Udkastet indeholder som vanligt justeringer af protein- og fosforindhold af fodermidler. Udkastet indeholder også nye kvælstofnormer for vårkorn dyrket på jordbundstype 11, som følge af en opjusteret indstilling fra normudvalget. derudover er det i udkastet specificeret, at bedrifter med mink i indberetningen af gødningsregnskabet skal tage højde for den sæsonmæssige variation af kvælstof- og fosforudskillelsen fra årstæverse. Der er foretaget små tekniske justeringer ift. korrektioner for fjerkræ og i afgrødetabellen.

Bemærk: Bilag 1, Tabel 1 er blevet justeret og udskiftet i høringen

Bekendtgørelser
Erhverv
26-02-2021
26-04-2021
15-03-2021
bemærkninger til høringen sendes til miljobio@lbst.dk med angivelse af j.nr. 21-120-000001 og med cc. til Chpawi@lbst.dk senest fredag 26. februar 2021 kl. 12.00
2020/2021
Christina Paulin Wright
chpawi@lbst.dk
16-02-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
ændringsbekendtgørelse 86,035 kB
høringsbrev 322,826 kB
høringsliste 708,601 kB
Bilag 1, Tabel 2 726,329 kB
Bilag 2, Tabel 1 495,621 kB
Bilag 2, Tabel 3 379,197 kB
Bilag 2, tabel 5 323,938 kB
Bilag 1, Tabel 1 redigeret 1,738 MB
Høringsnotat
høringsnotat 223,554 kB
Høringssvar
høringssvar Bæredygtigt Landbrug 211,846 kB
høringssvar Landbrug & Fødevarer 81,747 kB