Høring

Høring

Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse
Forslaget vedrører ændring i designet for udmøntning af bygningspuljen, så der etableres flere sekventielle ansøgningsrunder i løbet af året. Desuden revideres tilskudssatserne.
Eventuelle høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Energistyrelsen på ens@ens.dk med kopi til mbha@ens.dk senest den 8. marts 2021.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-03-2021
08-05-2021
30-03-2021
2020/2021
Maria Bloch Ager
mbha@ens.dk
15-02-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 310,066 kB
Udkast til bekendtgørelse 1,088 MB
Høringsliste - eksterne parter 244,056 kB
Høringsliste - interministerielle parter 206,905 kB
Høringsnotat
Høringsnotat over eksterne høringssvar 417,187 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 2,256 MB