Høring

Høring

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen indkalder ideer og forslag til den strategiske miljøvurdering (SMV) af planen for Hesselø Havvindmøllepark og miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete landanlæg

1. offentlighedsfase for den strategiske miljøvurdering af planen for Hesselø Havvindmøllepark og miljøkonsekvensvurdering af det konkrete landanlæg
Energistyrelsen og Miljøstyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Hesselø Havvindmøllepark med tilhørende anlæg på land til at indsende deres ideer og forslag til, hvad der skal indgå i den strategiske miljøvurdering (SMV) af planen for Hesselø Havvindmøllepark og i miljøkonsekvensvurdering af det konkrete anlægsprojekt på land.

Idéhøringen løber over en periode på fem uger - fra fredag den 12. februar til fredag den 19. marts 2021.
Høringssvar skal sendes elektronisk til den fælles postkasse: hoeringhesseloe@ens.dk senest fredag den 19. marts 2021 kl. 12.00. 

Efter høringen vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene beslutte hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i hhv. SMV og miljøkonsekvensvurderingen.

SMV skal sikre, at der på det strategiske niveau tages stilling til de potentielle miljøpåvirkninger ved at udbyde en havvindmøllepark i det pågældende område, både hvad angår indvirkningerne på miljøet på havet og på land. 
Miljøkonsekvensvurderingen har til formål at belyse de væsentlige miljøkonsekvenser på land og på baggrund heraf stille vilkår til projektets udformning, så væsentlige negative miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås eller begrænses. 

Resultatet af disse miljøvurderinger forventes fremlagt i 2. offentlige høring i første del af 2022. Udstedelse af en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven til landanlægget forventes at foreligge medio 2022.

I forbindelse med det konkrete projekt på havet skal der gennemføres en VVM med inddragelse af offentligheden, hvilket forventes at ske i perioden 2023-24, når vinderen af udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark er udpeget.

Hesselø er den anden havvindmøllepark, som skal bygges som en del af Energiaftale 2018. Med Klimaaftalen fra juni 2020 blev det besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark skal fremrykkes et år, så den står færdig ved udgangen af 2027.
Havvindmølleparken skal placeres i Hesselø Bugt i Kattegat, ca. 30 km fra Sjællands nordkyst. Hesselø Havvindmøllepark vil få en kapacitet på 800 –1.200 MW og skal efter planen stå helt færdig senest den 31. december 2027. Hvem der skal opføre parken, afgøres ifølge planen med en vinder af et udbud i 2022.

Yderligere oplysninger om planen for Hesselø Havvindmøllepark, om projektet for landanlægget og om, hvad miljøvurderinger er, samt om muligheden for at komme med ideer og forslag i idéhøringen kan findes på www.ens.dk/hesseloe-hoering 

Endvidere kan du løbende læse om miljøkonsekvensvurderingen af landanlægget på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/Hesseloe
Miljøvurdering
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-03-2021
19-05-2021
2020/2021
Randi Lucie Aliaga
rla@ens.dk
12-02-2021