Høring

Høring

National klinisk retningslinje om hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik

National klinisk retningslinje om hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik
Sundhedsstyrelsen sender i dag en opdateret national klinisk retningslinje om ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose og genoptræning efter total hoftealloplastik i høring.

Symptomatisk hofteartrose kan medføre nedsat funktionsevne og forringelse af den generelle livskvalitet. I Danmark udføres der ca. 9.000 primære totale hoftealloplastikker årligt. Studier har vist, at ikke-kirurgisk behandling muligvis kan forlænge tiden fra diagnose af hofteartrose til behov for operation.

Retningslinjen omfatter både den ikke-kirurgiske behandling ved hofteartrose samt genoptræning efter total hoftealloplastik og omhandler udvalgte dele af behandlings- og rehabiliteringsindsatser til patienter med hofteartrose. Baggrunden for opdatering af retningslinjen er, at der siden den oprindelige retningslinje blev udgivet i 2016, er kommet ny forskningsbaseret viden på området, især inden for genoptræning og bevægerestriktioner. Derfor er disse anbefalinger blevet opdateret.

Formålet med den opdaterede retningslinje er at give vidensbaserede nationale anbefalinger, med henblik på at opnå et mere ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud til patienter med hofteartrose. Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger og materialer på området.

Retningslinjen er i høring frem til den 9. marts 2021.
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
26-11-2019
03-02-2020
2019/2020
Marie-Louise Kirkegaard Mikkelen
mkmk@sst.dk
09-02-2021