Høring

Høring

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse
Energistyrelsen sender vedlagte udkast til ændring af bekendtgørelse nr. nr. 179 af 26. oktober 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring.

Ændringen indebærer, at en kommune kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af anlægget i medfør af § 4, stk. 1, i lov om elforsyning, hvis kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for det pågældende anlæg, og hvis anlægget er eller har været nettilsluttet før den 18. december 2020.

Ændringerne i udkast til bekendtgørelsen er fremhævet i forhold til den gældende bekendtgørelse.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
05-03-2021
05-05-2021
01-04-2021
2020/2021
Martha Nør Kjeldsen
mnrk@ens.dk
08-02-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 58,229 kB
Høringsliste - ekstern 93,013 kB
Høringsliste - interministeriel 62,233 kB
Udkast til bekendtgørelse 168,729 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 88,901 kB
Høringssvar
Høringssvar m. bemærkninger 664,179 kB