Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.


Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest: 

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Sarah Nørgaard Andersen (sarand@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen:
Formålet med bekendtgørelsen er at samle reglerne for administration af tilskud af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for bl.a. at mindske de administrative byrder for modtagere af midlerne.

Bekendtgørelsen vil indeholde regler om behandling af ansøgninger, regler om godkendelse af udgifter, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn samt regler om afvigelse af oplysninger og regnskaber m.v. Med bekendtgørelsen vil det bl.a. blive muligt i større omgang at gøre brug af standardsatser eller kontraktansættelser i forbindelse med deltagelse i projekter, der modtager decentrale erhvervsfremmemidler, samt øget mulighed for tilskud til indkøb af materiel. Herudover fastsættes beføjelser til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft hurtigst muligt efter den offentlige høring.

Det henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://erhvervsfremmebestyrelsens.dk/ og her.

Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:
- Fuldmægtig Sarah Nørgaard Andersen (sarand@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 61
- Fuldmægtig Josva Ervill (joserv@erst.dk) eller på telefon: 35 29 14 42.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
16-03-2021
16-05-2021
15-04-2021
2020/2021
Sarah Nørgaard Andersen
sarand@erst.dk
16-02-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 240,737 kB
Bekendtgørelsen 172,060 kB
Høringsliste 209,791 kB
Privatlivspolitik 179,138 kB