Høring

Høring

Høring vedr. ændring af RoHS-bekendtgørelse

Høring af udkast til bekendtgørelse om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i EU
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
26-02-2021
26-04-2021
01-04-2021
2020/2021
Mia Udengaard Mikkelsen
Miaum@mst.dk
05-02-2021

Dokumenter