Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Regeringen har sammen med en række af Folketingets øvrige partier i februar 2020 lanceret et initiativ mod vanvidskørsel. Udmøntningen af den samlede vanvidspakke er blandt andet igangsat ved fremsættelse af lovforslag L 127 af 16. december 2020 om ændring af Færdselsloven (skærpet indsats mod vanvidskørsel). Lovforslaget forventes vedtaget i foråret 2021.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at bekendtgørelse om kørekort § 100, stk. 1, skal tilpasses, så det sikres, at politiet straks skal inddrage førerretten administrativt i sager, hvor føreren sigtes for færdselsovertrædelser omfattet af definitionen af vanvidskørsel. Færdselsstyrelsen har derfor udarbejdet en mindre ændring af kørekortbekendtgørelsen med hjemmel i den gældende færdselslov § 130, stk. 1, som udvider de tilfælde, hvor politiet skal inddrage førerretten.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
01-03-2021
01-05-2021
15-03-2021
2020/2021
01-02-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 48,050 kB
Høringsbrev 74,847 kB
Høringsliste 57,665 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 43,848 kB
Høringssvar
Høringssvar 609,049 kB