Høring

Høring

Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder

Betænkning nr. 1575 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder
Ansvarsudvalget (udvalg om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder) har den 27. januar 2021 afleveret sin betænkning til
erhvervsministeren.

Ansvarsudvalget har haft til formål at undersøge, hvordan man kan styrke det strafferetlige grundlag, så der i højere grad kan føres straffesager om ledelsessvigt i den finansielle sektor. Derudover har udvalget også skulle undersøge den erstatningsretlige ansvarsnorm og muligheden for, at der
ikke udbetales fratrædelsesgodtgørelse i særlige situationer. 

Udvalget afleverer med betænkningen en række konkrete forslag til, hvordan man i højere grad vil kunne pålægge ledelse og nøglepersoner i finansielle virksomheder et juridisk ansvar ved uforsvarlig ledelse.
Betænkning
Erhverv
10-03-2021
10-09-2021
2020/2021
28-01-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 322,550 kB
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder 2,348 MB
Høringsliste 348,297 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 443,671 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,828 MB