Høring

Høring

Høring vedr. udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høring vedr. udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Udkast til lovændring af lovbekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond sendes nu i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest: 

fredag den 26. februar 2021 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen

Lovforslaget har til formål at give regionsrådene ret til indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af 20 pct. af midlerne fra Socialfonden Plus i den nye programperiode, som begynder i 2021. Med indstillingsretten er det hensigten at styrke regionernes arbejde på uddannelsesområdet.
De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) skal høres forud for regionernes indstilling for at opnå en koordineret indsats med opbakning fra arbejdsmarkedets parter.
Regionerne kan alene indstille om anvendelsen af midler inden for de opgaver, de har hjemmel til i sektorlovgivningen på uddannelsesområdet. Erhvervsministeren bemyndiges med udkastet til lovændring til at fastsætte nærmere regler om regionernes indstillingsret.


Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.


Der henvises i øvrigt til lovudkastet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/ og her.


Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:
- Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 73.

Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
26-02-2021
26-04-2021
01-07-2021
2020/2021
Daniel Lauest Vistisen
danvis@erst.dk
29-01-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 226,871 kB
Lovforslag 285,729 kB
Høringsliste 171,798 kB
Privatlivspolitik 165,424 kB