Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eledrevne varmepumper til produktion af fjernvarme
Formålet med tilskudspuljen er at yde tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme med henblik på at fremme fortrængningen af den eksisterende fossil varmeproduktion i fjernvarmesektoren. Puljen udmøntes som en tilsagnsordning. Konkret ydes der støtte til delvis dækning af fjernvarmeselskabernes omkostninger ved investering i en kollektiv eldreven varmepumpe.

Der henvises til høringsbrevet og udkastet til bekendtgørelsen for en nærmere gennemgang af de indholdsmæssige detaljer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Alma Falch Wanstrup, tlf. 33927514, alw@ens.dk

Eventuelle høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Energistyrelsen på ens@ens.dk med kopi til jeks@ens.dk og alw@ens.dk senest den 22. februar 2021.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
22-02-2021
18-04-2021
26-03-2021
2020/2021
Alma Falch Wanstrup
alw@ens.dk
22-01-2021