Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport

Udkast til bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport

I bekendtgørelsesudkastet ændres minimumstimesatserne for aflønning af chauffører fra den 1. marts 2021, mens de hidtil gældende minimumstimesatser fortsat finder anvendelse for aflønning af chauffører i perioden 1. januar – 28. februar 2021.

Det bemærkes, at Transport- og Boligministeriet er udstedende myndighed af den endelige bekendtgørelse.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
11-02-2021
11-04-2021
01-03-2021
2020/2021
21-01-2021