Høring

Høring

Vejledning om opsætning af reklamer i det åbne land - naturbeskyttelseslovens § 21

Vejledning om opsætning af reklamer i det åbne land - naturbeskyttelseslovens § 21

Naturbeskyttelseslovens § 21 regulerer brugen af reklame- og propagandaskiltning i det åbne land. Reglen består af et forbud i § 21 mod opsætning af reklame- og propagandaskiltning i det åbne land og en række undtagelser. I 2018 blev der vedtaget en ændring af § 21, hvor der blev åbnet op for en række nye muligheder for at opsætte reklameskilte.

 

På baggrund af lovændringen blev der ligeledes i 2018 udstedt en ny bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

 

I forbindelse med ændringerne i § 21 har der været et behov for at få udarbejdet en vejledning om § 21 til erstatning for afsnit herom i vejledning om naturbeskyttelsesloven fra 1993
Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
22-02-2021
20-04-2021
01-05-2021
2020/2021
Astrid Laursen
aslau@mst.dk
20-01-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 181,190 kB
Høringsliste 210,955 kB
Vejledning 1,268 MB
Høringssvar
Høringssvar 779,288 kB