Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, [samt forskellige andre love] (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar)

Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, [samt forskellige andre love] (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar)

Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, [samt forskellige andre love] (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar)


Annullering af høring den 28. januar 2021:

Det er besluttet at udskyde fremsættelse af lovforslaget til efteråret 2021, og høringen annulleres hermed.

Baggrunden herfor er, at regeringen i lyset af covid-19-smitteudviklingen ønsker at bidrage til en lavere aktivitet ifht. lovarbejdet, og at det derfor er besluttet at prioritere i lovafviklingen i den resterende del af denne folketingssamling.

Ministeriet modtager dog gerne eventuelle bemærkninger til forslaget i den foreliggende form, og gerne senest 15. marts 2021.

Ministeriet indkalder endvidere snarest til et dialogmøde, hvor lovforslaget vil blive præsenteret, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

Det er hensigten, at lovforslaget sendes i ny høring før sommerferien, og hvor de resterende dele af lovimplementeringen indarbejdes.

Implementeringsarbejdet fortsætter i øvrigt som planlagt.


Lovforslag
Uddannelse og undervisning
12-02-2021
28-01-2021
01-01-2022
2020/2021
19-01-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 215,662 kB
Høringsliste 81,803 kB
Lovforslag 1,300 MB