Høring

Høring

Offentlig høring af Miljøstyrelsens vejledning om regulering af produktionsvirksomheder - som følge af planlovens regler om transformationsområder

Vejledende grænseværdier for støj i forhold til boliger i transformationsområder

Udkast til vejledende grænseværdier for støj i forhold til boliger i transformationsområder 

I 2017 blev der i planloven indført en ny bestemmelse vedrørende planlægning af ”transformationsområder”. Ved transformationsområder forstås arealer, der er belastet af støj fra eksisterende produktionsvirksomheder og er centralt beliggende i byen, og hvor der er særlige byudviklingsinteresser, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 27. Der tilladelse jf. planloven, at planmyndigheden kan planlægge for boliger, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder kan overskrides med 5 dB på facaden og udendørs opholdsarealer, der vender ud mod produktionsvirksomheden. 

Herudover skal Miljøstyrelsen jf. planloven fastsætte indendørs grænseværdier for støj til brug for planlægning jf. planloven i transformationsområder. Her fastsættes grænseværdier på samme beskyttelsesniveau, som der blev indført indendørs i Miljøstyrelsens tillæg til virksomhedsvejledningen fra 2007. Denne vejledning fra 2007 blev lavet tilsvarende på baggrund af en planlovsændring.

Miljøstyrelsen skal anmode om at modtage høringssvar senest d. 3. marts 2021 klokken 12.

Høringssvar skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, Erhverv, på mailadresse mst@mst.dk, cc. jesha@mst.dk, med angivelse af journalnummer 2020-17256


Eventuelle spørgsmål kan rettes til cand.scient.soc. Jens Schultz Thers, jesha@mst.dk, 22 35 16 32 


Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
03-03-2021
03-05-2021
03-03-2021
2020/2021
Jens Schultz Thers
jesha@mst.dk
20-01-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vejledning transformationsområder 152,759 kB
Høringsliste 51,011 kB
Høringsbrev 54,080 kB