Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven (Etablering af naturnationalparker m.v.)

Udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven i offentlig høring. Lovforslaget vedrører etablering af naturnationalparker og obligatorisk digital kommunikation til og fra myndighederne på naturbeskyttelseslovens område. 

Lovforslagets formål er at skabe en retlig ramme for etablering og forvaltning af naturnationalparker i Danmark med henblik på at styrke områdernes natur og biodiversitet. Med lovforslaget foreslås et nyt kapitel om naturnationalparker i lov om naturbeskyttelse, ligesom der foreslås ændringer af de nævnte andre love. Hovedformålet med naturnationalparkerne er at styrke natur og biodiversitet ved at give mulighed for etablering af store sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på egne præmisser, og hvor der kan udsættes store planteædere med henblik på, at de kan udføre en vigtig økosystemfunktion.

Lovforslag
Miljøministeriet
Natur og klima
12-02-2021
12-04-2021
01-07-2021
2020/2021
15-01-2021

Dokumenter