Høring

Høring

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (Forlængelse af det midlertidige børnetilskud)

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (Forlængelse af det midlertidige børnetilskud)
Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere trådte i kraft den 1. januar 2020 og fik virkning fra den 1. august 2019 til og med den 30. juni 2021. Det er intentionen, at det midlertidige børnetilskud og eventuelle tillæg til enlige forsørgere skal ydes, indtil Ydelseskommissionens anbefalinger er blevet fremlagt, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft. Da Ydelseskommissionen har fået forlænget fristen for fremlæggelse af sine anbefalinger, er der behov for at forlænge virkningsperio-den for det midlertidige børnetilskud.

Ordningen vil med lovforslaget blive forlænget med 6 måneder og i øvrigt fortsætte uændret. Det vil betyde, at der fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021 fortsat vil kunne udbetales midlertidigt børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere, når betingelserne er opfyldt. December 2021 bliver dermed den sidste måned, som midlertidigt børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere kan ydes for. Det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere for december 2021 udbetales i februar 2022.
Lovforslag
Arbejdsmarked
18-01-2021
18-03-2021
01-07-2021
2020/2021
11-01-2021

Dokumenter