Høring

Høring

Høring over forslag til ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel)

Høring over forslag til ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel)
Lovforslaget har til formål at skærpe indsatsen mod vanvidskørsel ved indførelse af regler om skærpet straffe, forhøjelse af perioden for førerretsfrakendelse og nye regler om konfiskation af køretøjer.
Lovforslag
Trafik og transport
20-01-2021
20-03-2021
15-03-2020
2020/2021
17-12-2020