Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og regionsloven (sidestillelse af regioner med kommuner i forhold til egenproduktion af elektricitet ved selskabsudskillelse)

Lov om ændring af lov om elforsyning og regionsloven (sidestillelse af regioner med kommuner i forhold til egenproduktion af elektricitet ved selskabsudskillelse)
Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og regionsloven i høring. 


Med lovforslaget foreslås det at indføre krav om, at regioners egenproduktion af elektricitet skal udøves i selskaber med begrænset ansvar. Regioner bliver hermed sidestillet med kommuner i forhold til egenproduktion af elektricitet ved selskabsudskillelse og vil således blive omfattet af reglerne om dispensation fra kravet om selskabsudskillelse og reglerne om loft for dispensationen, som forventes at blive fastsat i bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. 

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
21-01-2021
21-03-2021
30-06-2021
2020/2021
Agnes Skovlund Jensen
agsj@ens.dk
17-12-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 589,150 kB
Høringsbrev 204,264 kB
Ekstern høringsliste 217,441 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 374,343 kB
Høringssvar
høringssvar 898,078 kB