Høring

Høring

Høring af miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2021

Høring af miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2021

Miljørapporten er en mljøvurdering af vedlagte plandokument, der beskriver målrettet kvælstofregulering for 2021 omfattende både den frivillige tilskudsrunde, der gennemføres ved bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v., og det krav om etablering af efterafgrøder, der måtte blive fastsat ved bekendtgørelse, hvis indsatsbehovet ikke dækkes ved den frivillige indsats. I miljørapporten vurderes, hvordan målrettet kvælstofregulering for 2021 kan påvirke de miljøfaktorer, der vurderes at kunne blive væsentligt berørt af ordningen.

Der er pr. 16. december 2020 foretaget enkelte rettelser i høringsdokumenterne. Det drejer sig om bilag 1 i plandokumentet med listen over de berørte kystvandoplande. Herudover er høringsdokumenterne rettet, således at det fremgår, at 69 kystvandoplande har et indsatsbehov i målrettet kvælstofregulering i 2021, og ikke 70 kystvandoplande som det fremgik før.

Miljøvurdering
Erhverv
06-01-2021
06-03-2021
Bemærkninger sendes til miljobio@lbst.dk senest k l. 12 onsdag den 6. januar 2021 med angivelse af j.nr. 20-1824-000021 - kontaktpersoner - Katrine Morville - katm@lbst.dk eller Kari Lundsager - Karlun@lbst.dk
2020/2021
Katrine Morville
katm@lbst.dk
11-12-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 153,522 kB
Miljørapport 1021,998 kB
Plandokument 725,102 kB