Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (Investeringsscreeningsloven)

Høring over udkast til forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (Investeringsscreeningsloven)

Erhvervsstyrelsen sender hermed udkast til lovforslag om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (Investeringsscreeningsloven) i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest onsdag den 6. januar 2021.

Bemærkninger og eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Specialkonsulent Nikolaj Slot Simonsen niksim@erst.dk, tlf. 3529 1902
Chefkonsulent Birgitte Spühler Hansen birhan@erst.dk, tlf. 3529 1573
Kontorchef Victor Kjær vickja@erst.dk, tlf. 3529 1014

Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
06-01-2021
06-03-2021
01-07-2021
2020/2021
09-12-2020