Høring

Høring

Høring over udkast til to bekendtgørelser vedr. bæredygtighed m.v. for biomassebrændsler og flydende biobrændsler (delvis implementering af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder)

Udkast til bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål m.v. og Udkast til bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål (HB 2021).

De to bekendtgørelser skal delvis implementere VE-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder) og delvis udmønte aftale af 2. oktober 2020 om bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi.

VE-direktivet indeholder bl.a. bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for flydende biobrændstoffer og biomassebrændsler (direktivets artikel 29-31). Aftale af 2. oktober 2020 skærper på en række områder VE-direktivets kriterier for træbiomasse.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
15-01-2021
15-03-2021
30-06-2021
2020/2021
Katrine Pilmark Elkjær
kfe@ens.dk
09-12-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bæredygtighedsbekendtgørelse 871,472 kB
Udkast til håndbog 3,726 MB
EØK-notat 688,119 kB
Høringsbrev 69,488 kB
Eksterne høringsparter 59,865 kB
Høringsnotat
Høringsnotat.december.2020 1,037 MB
Høringssvar
Eksterne Høringssvar.december.2020 8,896 MB