Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter
Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet (LDP) 2014-2020, der har som overordnet mål at styrke bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne i den primære jordbrugssektor samt bidrage til strukturudvikling på landbrugsbedrifterne med en mere ressourceeffektiv landbrugsproduktion til følge.

Tilskudsbekendtgørelsen fastsætter regler og rammer for gennemførelse af væsentlige nationale indsatser for reduktion af landbrugets udledning af næringsstoffer i form af tilskud til kvælstofvådområder og fosforvådområder og for reduktion af udledningen af drivhusgasser i form af tilskud til lavbundsprojekter. Ordningen har en tilskudsramme på 352,8 mio. kr. for kvælstofvådområder, 14 mio. kr. for fosforvådområder, og 89,4 mio. kr. for lavbundsprojekter, som er finansieret med EU-midler. 

Udkast til bekendtgørelse og vejledning samt ledsagende miljørapport sendes i høring.
Bekendtgørelser
Natur og klima
14-01-2021
14-03-2021
15-02-2021
2020/2021
08-12-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 681,365 kB
Vejledning 2,638 MB
Miljørapport 624,056 kB
Høringsbrev 110,604 kB
Høringsliste 138,166 kB
Sammenfattende redegørelse 137,930 kB
Klagevejledning 97,986 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 208,639 kB
Høringssvar
Høringssvar 320,413 kB