Høring

Høring

Handlingsplan for cirkulær økonomi

Handlingsplan for cirkulær økonomi
Handlingsplan for cirkulær økonomi udgør Danmarks nationale affaldsforebyggelsesplan og affaldshåndteringsplan og opfylder bestemmelserne i affaldsdirektivets artikel 28 og 29 om udarbejdelse af disse planer. Både affaldsforebyggelsesplanen og affaldshåndteringsplanen har et 12-årigt sigte, men revideres mindst hvert 6. år, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Nærværende plan erstatter således Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering (2014) og Danmark uden affald II, Strategi for affaldsforebyggelse (2015).
Andet materiale
Miljøministeriet
Miljø
09-02-2021
09-04-2021
2020/2021
Ida Marie Sandvik
idams@mim.dk
08-12-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 283,881 kB
Høringsudkast 4,283 MB
Høringsbrev 132,638 kB
Miljøvurdering 661,815 kB
Tillæg til miljøvurdering 321,388 kB
Handlingsplan for cirkulær økonomi 4,471 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 1,431 MB
Høringssvar
Høringssvar del 1 14,170 MB
Høringssvar del 2 15,992 MB
Høringssvar del 3 4,440 MB