Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om netto-afregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettoaf-regning for egenproducenter af elektricitet
Energistyrelsen sender hermed udkast til ændring af be-kendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet med senere ændringer, i hø-ring.
Der ændres i den årsbaseret nettoafregningsordning, som fritager egenproducenter for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser ift. egetforbrug af elektricitet. Ved ændring af ordningen, indsættes der en ansøgningsfrist for, hvornår Energistyrelsen senest skal have modtaget an-modning om at komme på ordningen fra egenproducenter, der ikke allerede bliver afregnet på årsbasis og som opfylder betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter §§ 20 eller 21 i bekendtgørelsen.
Formålet med ændringen er at sikre en de facto udløb af ad-ministrationen af ordningen.
Det foreslås, at fristen for hvornår Energistyrelsen senest skal have modtaget en anmodning, fastsættes til den 31. august 2021.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-01-2021
11-03-2021
01-02-2021
2020/2021
Anne Uwamariya
anuw@ens.dk
07-12-2020