Høring

Høring

Forebyggelse og behandling af organisk delirium

Forebyggelse og behandling af organisk delirium
Sundhedsstyrelsen sender i dag en opdateret national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium i høring. 

Delirium er en akut indsættende og svingende tilstand med opmærksomhedsforstyrrelse samt påvirkning af kognition og tankemønster. Delirium forekommer hos akut syge og ses hyppigt blandt ældre patienter på intensivafsnit og terminale patienter. Delirium er forbundet med en markant øget dødelighed, forlænget indlæggelsestid, flere komplikationer under indlæggelsen samt funktionstab, øget plejebehov og nedsat kognitiv funktion i efterforløbet.

Retningslinjens overordnede fokus er at sikre relevant opsporing, forebyggelse og behandling af organisk delirium. En enkelt anbefaling omhandlende behandling med antipsykotisk medicin er blevet udvalgt til opdatering, da der siden den oprindelige retningslinje i 2016 er kommet ny viden på området.

Formålet med den opdaterede retningslinje er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for forebyggelse og behandling af organisk delirium. Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger og materialer på området.

Retningslinjen er i høring frem til den 18. december 2020.

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
18-12-2020
18-02-2021
04-01-2021
2020/2021
Marie-Louise Kirkegaard Mikkelen
MKMK@sst.dk
30-11-2020