Høring

Høring

Ændring af genteknologiloven

Forslag til lov om ændring af lov om miljø og genteknologi (Gennemførelse af ændringer i udsætningsdirektivet og digital kommunikation)
Formålet med lovforslaget er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri de nødvendige beføjelser til at gennemføre artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1381/EU om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i føådevarekæden. Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte regler om fortrolighedsordning, der følger af forordningens art. 9, nr. 3, og om obligatorisk digital kommunikation, herunder om brug af digitale standarder, der følger af forordningens art. 9, nr. 1 og 2.
Lovforslag
Erhverv
17-12-2020
17-02-2021
27-03-2021
høringssvar sendes til miljobio@lbst.dk inden den 17. december 2020 med angivelse af j.nr. 20-1111-000001. Eventuelle spørgsmål til lovudkastet bedes rettet til: Morten Christensen, email moguch@lbst.dk eller Sabine Fennefoss Bye, email safeby@lbst.dk
2020/2021
27-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 191,039 kB
høringsliste 82,470 kB
hovedindhold i lovforslaget 99,888 kB
udkast til lovforslag 297,504 kB