Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning til bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

Høring over udkast til vejledning til bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til vejledning til bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.
 
Formålet med vejledningen er at præcisere og uddybe den tilhørende bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. Bekendtgørelsen er baseret på EBA's "Retningslinjer for outsourcing" EBA/GL/2019/02 af 25. februar 2019. Vejledningen underbygger de i bekendtgørelsen implementerede retningslinjer og præciserer i øvrigt Finanstilsynets praksis og forståelse af bekendtgørelsens bestemmelser. Der er ved udarbejdelsen af vejledningen bl.a. taget afsæt i de spørgsmål, som er fremkommet ved høringen over bekendtgørelsen.

Vejledningen indeholder anvisninger til bekendtgørelsens bestemmelser, herunder bl.a. til bestemmelserne om ledelse og styring af outsourcing, krav ved videreoutsourcing, krav til outsourcingkontrakten og dokumentationskrav.

Ifølge bekendtgørelsen er det muligt at aftale, at videreoutsourcing kan foregå efter en model med passiv godkendelse efter en notifikationsmekanisme. Et væsentligt element ved vejledningen er, at den indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan notifikationsperioden skal fastlægges, og hvordan outsourcingvirksomheden skal mitigere risici i denne sammenhæng.

Vejledningen forventes at træde i kraft den 1. juli 2021, og erstatter samtidig den tidligere vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder, som dermed bortfalder.

Udkastet til vejledningen er desuden sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 15. januar 2021.

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til nima@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Nicolas Damm Machholm.

Kontaktperson: 
Fuldmægtig Nicolas Damm Machholm
Direkte tlf.nr.: 29359729

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen. 

Vejledning
Finanstilsynet
Erhverv
15-01-2021
01-01-2021
2020/2021
Nicolas Damm Machholm
nima@ftnet.dk
27-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 206,994 kB
Høringsbrev 88,688 kB
Udkast til vejledning 443,591 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,944 MB