Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter op luftfartsområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter op luftfartsområdet

Den nye bekendtgørelse regulerer gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. for Danmark, Færøerne og Grønland.

Satserne i gebyrbekendtgørelsen er beregnet på baggrund af Finansministeriets budgetvejledning: omkostninger og over-/underskud på de enkelte gebyrordninger delt med det forventede antal udstedelser på ordningen.

Safety-bidragssatsen hæves til 4,75 kr. pr. passager i 2021 fra 4,5 kr. i 2020.

Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A1, hæves.

Det indføres følgende nye gebyrordninger i 2021:

  • 4A7 – Udstedelse af kompetencecertifikat droner.
  • 4N1 – Onlineteoriprøve droner.

  • 9E5 – Certificering og re-certificering af screenere.

  • 9I1 - Operationel tilladelse.

  • 9I2 – Udstedelse af LUC.

  • 9I3 – Tilladelse til flyvning i flyvesikkerhedsmæssigt eller sikringsmæssigt kritiske områder samt følsomme naturområder.

Gebyrerne i kapitel 9I faktureres efter regning.

 Bekendtgørelsen bliver sendt i høring med frist den 3. december 2020. Den forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart, dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
03-12-2020
03-02-2021
01-01-2021
2020/2021
26-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 120,088 kB
Bekendtgørelse 164,081 kB
Høringsliste 103,875 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 127,824 kB
Høringssvar
Høringssvar 632,801 kB