Høring

Høring

Høring over udkast til forslag om ændring af lov om private fællesvej

Udkast til forslag om ændring af lov om private fællesvej

Hermed sender Transport- og Boligministeriet vedlagte udkast til forslag til ændring af lov om private fællesveje (privatvejsloven) i offentlig høring.

Med lovforslaget får kommunerne og de private grundejere et aftaleretligt grundlag til at indgå serviceordninger med henblik på at varetage vintervedligehold og renholdelse af de private fællesvej. Der er i den forbindelse tale om arbejder omfattet af hjemmel i § 79 i lov om private fællesvej.

Se vedlagte høringsbrev for nærmere information.

Transport- og Boligministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er ministeriet i hænde senest den 18. december 2020. Bemærkninger bedes sendt til trm@trm.dk samt wra@trm.dk

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til fuldmægtig Winnie Rasmussen på telefon 30616207 eller på mail wra@trm.dk.

Lovforslag
Vejdirektoratet
Trafikinfrastruktur
18-12-2020
18-02-2021
01-07-2021
2020/2021
Winnie Rasmussen
wra@trm.dk
23-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til forslag 115,027 kB
Høringsbrev 111,036 kB
Høringsliste 91,320 kB