Høring

Høring

Opdateret vejledning om indkøb af bæredygtigt træ

Vejledning om sikring af bæredygtigt træ ved offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Den gældende vejledning om sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder udkom i 2014. Siden er udbudsreglerne blevet ændret med ikrafttrædelsen af udbudsloven i 2016. Det bagvedliggende cirkulære fra 2014 er uændret.

På denne baggrund har Miljøstyrelsen revideret og opdateret vejledningen, primært med henblik på de ændrede udbudsregler. Herudover er definitionerne af bæredygtigt træ ajourført, blandt andet i forhold til EUTR og FLEGT.

Vejledningen understøtter regeringens strategi for offentlige grønne indkøb fra oktober 2020, som et konkret værktøj til at hjælpe de offentlige indkøbere i indkøbsprocessen.

Udkast til den opdaterede vejledning sendes hermed i offentlig høring frem til 5. janaur 2021. Vejledningsudkastet og tilhørende dokumenter kan endvidere findes på Høringsportalen. Bemærk venligst, at Miljøstyrelsen offentliggør indkomne høringssvar samme sted.

Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes sendt til Miljøstyrelsen på: mst@mst.dk og Cc. til: laran@mst.dk, med angivelse af: ”Høringssvar – Vejledning om bæredygtigt træ, j.nr. 2020-24415”.

Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
05-01-2021
05-03-2021
2020/2021
Lars Andresen Skovmøller
laran@mst.dk
19-11-2020

Dokumenter