Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker
Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker i høring. 
Bekendtgørelsen vedrører opstillere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) og nære naboer til VE-anlæg, som bor inden for 8 gange møllehøjden fra vindmøller, 200 meter fra solcelleanlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 2-4 i lov om fremme af vedvarende energi, og 200 meter fra vandkraftværker og bølgekraftanlæg, der har vundet ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud efter § 50 d i lov om fremme af vedvarende energi. VE-bonusordningen giver disse nære naboer til VE-anlæg ret til en bonus svarende til en andel af produktionen fra VE-anlægget. 

Alle ændringer fremgår i det vedlagte høringsudkast med rettelsesmarkeringer. Det bemærkes, at det kun er de enkelte ændringer, der sendes i høring og ikke hele bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-12-2020
08-02-2021
01-01-2021
2020/2021
Gudny Sjøfn Olafsdottir
gsno@ens.dk
18-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Ændringsbekendtgørelse VE-bonus 486,957 kB
Høringsbrev VE-bonus 6.5kW 296,684 kB
Ekstern høringsliste VE-bonus 217,162 kB
Høringsnotat
VE-bonus bekendtgørelse høringsnotat 305,003 kB
Høringssvar
Samlet høringssvar VE-bonus 3,304 MB