Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne.

Høring over udkast til bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne.

Med bekendtgørelsen udmøntes den del af Grøn Boligaftale, der retter sig mod småøerne og 4 ø-kommuner (Fanø Kommune, Læsø Kommune, Samsø Kommune og Ærø Kommune.) Landsbyggefondens midler skal i perioden 2021-2026 anvendes til at styrke udbuddet af almene boliger på de mindre øer.

Ved småøer forstås ikke-landfaste øer, der fungerer som helårssamfund med under 1.200 beboere. Det drejer sig om: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.

Den nye bekendtgørelse indeholder bestemmelser om:

  • Engangstilskud til etablering af almene boliger beliggende på småøerne og i 4 ø-kommuner (Fanø Kommune, Læsø Kommune, Samsø Kommune og Ærø Kommune).
  • Tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger beliggende på småøerne.
  • Overskridelse af maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen ved etablering af almene boliger på småøerne.
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
10-12-2020
10-02-2021
01-01-2021
2020/2021
Rita Munk
rimu@tbst.dk
17-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev og høringsliste 116,397 kB
Udkast til bekendtgørelse 196,340 kB