Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om produktionsafgift på frø

Bekendtgørelse om produktionsafgift på frø

Bekendtgørelsen er en videreførelse af den eksisterende ordning. Med bekendtgørelsesudkastet præciseres graden af revisorerklæring til at være aftalte arbejdshandlinger, der indføres hjemmel til at foretage stikprøver af de indsendte oplysningsskemaer. Herudover tilføjes bekendtgørelsen opkrævning af afgift for certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græs), da Planteforædlingsfonden og Frøafgiftsfonden har anmodet Landbrugsstyrelsen om en sammenlægningen af fondene og de nuværende afgiftsbekendtgørelser for fondene. De øvrige afgifter fra nuværende bekendtgørelse om forædlerafgift på markfrø videreføres ikke til bekendtgørelse om produktionsafgift på frø.

 I forhold til niveauet for afgifter på avl af græs-, kløver- og havefrø, er der ikke foretaget nogen ændringer.

Væsentligste ændringer i forhold til gældende bekendtgørelse

  • Tilføjelse af certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græs.

  • Præcisering af graden af revisorerklæring til at være aftalte arbejdshandlinger.

  • Tilføjelse i oplysningsskema om krav til at bekræfte på tro og love.

  • Tilføjelse af bestemmelse om stikprøvekontrol

Bekendtgørelser
Erhverv
30-11-2020
30-01-2021
01-01-2021
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraf den 1. januar 2021
2020/2021
Christina Holm Davidsen
landbrugetsfonde@lbst.dk
16-11-2020