Høring

Høring

Høring over gebyrbekendtgørelse på jernbaneområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal regulere gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2021.

Den nye bekendtgørelse regulerer følgende gebyrer:

Gebyr efter regning for udstedelse og ændring af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse, udstedelse og revurdering af tilladelse til jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning, godkendelse af køretøjer, sikkerhedsregler, jernbaneinfrastruktur med og uden egen anlægslov, sikkerhedsmæssige uddannelser og assessering

Gebyret justeres fra 740 kr. i 2020 til 1.090 kr. i 2021.


Gebyr for opretholdelse og ændring af registreringer i NVR

Gebyret fastholdes på 90 kr. i 2021. 


Gebyr for udstedelse af helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring

Gebyret reguleres fra 870 kr. i 2020 til 1.340 kr. i 2021.


Gebyr for udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens

Gebyret justeres fra 240 kr. i 2020 til 130 kr. i 2021.


Følgende gebyrordninger sættes til samme sats som gebyret efter regning; 1.090 kr. i 2021:

Gebyr for registrering af udenlandske tilladelser i NVR

Gebyr for oprettelse af adgang til VVR


Følgende afgifter bliver også reguleret med bekendtgørelsen:

Grundbeløbet og aktivitetsafgiften

Grundbeløbet og aktivitetsafgiften bliver reguleret med satsen for det generelle pris- og lønindeks, som i forslag til finanslov 2021 udgør 0,8 pct.
I 2020 er grundbeløbet 65.000 kr. pr. år pr. sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse. Aktivitetsafgiften er i 2020 0,0500 kr. pr. kørt togkilometer.

  Efter reguleringen er afgiften:

Grundbeløb: 65.520 kr.

Aktivitetsafgift: 0,0500 kr.


Jernbanenævnet

Fra juni 2020 er afgiften 0,0630 kr. pr. kørt togkilometer. Beløbet reguleres med satsen for det generelle pris- og lønindeks, som i forslag til finanslov 2021 udgør 0,8 pct. På den baggrund ændres afgiften til:

Jernbanenævnet: 0,0635 kr. pr. kørt togkilometer. 

Revisionen af bekendtgørelsen følger dels af §§ 109-111 i jernbaneloven (lov nr. 686 af 27. maj 2015) og dels afsnit 2.3.1.2 i Finansministeriets budgetvejledning.

Bekendtgørelser
Trafikinfrastruktur
25-11-2020
25-01-2021
01-01-2021
2020/2021
12-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 134,864 kB
Høringsliste 43,442 kB
Udkast til bekendtgørelse 77,146 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 117,079 kB
Høringssvar
Høringssvar 222,374 kB