Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om vedvarende energi og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Indpasning af gas fra vedvarende energikilder, udbud af pristillæg for biogas og andre gasser fra vedvarende energikilder, udbud af støtte til Power-to-X samt justering af den økonomiske regulering af gasdistributionsselskaber og reglerne for gasdetailmarkedet m.v.)
Lovforslaget har til formål at sikre, at lov om naturgasforsyning bedre understøtter indfasning af gas fra vedvarende energikilder og følger op på klimaaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020 ved at give hjemmel til udbud af biogas og PtX. Derudover – som opfølgning på konsolideringen af gasdistributionen – justeres den økonomiske regulering af gasdistribution og reguleringen af detailmarkedet.

Lovforslaget indeholder fire hovedpunkter, (1) at lov om naturgasforsyning understøtter den grønne omstilling, samt (2) bemyndiger klima-, energi- og forsyningsministeren til at afholde udbud af opgraderet biogas og udbud af støtte til produktion af brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (Power-to-X). Derudover (3) justeres den økonomiske regulering af gasdistribution, så reguleringen i højere grad understøtter den grønne omstilling og sikrer lavest mulige omkostninger. Endelig (4) justeres reglerne for detailmarkedet for gas til gavn for forbrugere og for konkurrencen.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
09-12-2020
09-02-2021
01-07-2021
2020/2021
Maria Lundgren Jacobsen
malj@ens.dk
11-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 79,928 kB
Ekstern høringsliste 48,775 kB
Lovforslag om ændring af lov om naturgasforsyning lov om vedvarende energi og andre love 3,516 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 713,379 kB
Høringssvar
høringssvar 4,049 MB