Høring

Høring

Høring over gebyrbekendtgørelse på postområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hæver satsen for gebyr efter regning på postområdet og regulerer det formålsbestemte gebyr på området. Begge med virkning pr. 1. januar 2021.

Det formålsbestemte gebyr, der finansierer styrelsens tilsyn med de postbefordrende virksomheder, bliver reguleret i 2021 til kr. 3,31 pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser fra kr. 3,24 i 2020.

Satsen for gebyr efter regning, der finansierer styrelsens omkostninger ifm. udstedelse af tilladelser og godkendelse af takstfastsættelser, bliver reguleret til kr. 1.160 pr. time i 2021 fra kr. 780 pr. time i 2020. Formålet er at bringe balance mellem styrelsens indtægter og omkostninger.

Styrelsens regulering af gebyrsatserne forventes samlet at hæve omkostningerne for de erhvervsmæssige postbefordrende virksomheder med estimeret mindre end 0,1 mio. kr. i 2021.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
25-11-2020
25-01-2021
01-01-2021
2020/2021
11-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 103,729 kB
Høringsliste 71,441 kB
Udkast til bekendtgørelse 49,795 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 115,648 kB
Høringssvar
Høringssvar 140,914 kB