Høring

Høring

Bekendtgørelse om støtteordning for driftsstøtte til mindre regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Bekendtgørelse om støtteordning for driftsstøtte til mindre regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Aftalen om Luftfartspakken blev indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti den 25. juni 2020 (suppleret med aftaler den 24. juli, den 22. september og den 8. oktober 2020). Med luftfartspakken er der i alt afsat 259 mio. kr. til understøttelse af luftfartsbranchen i anledning af de vanskeligheder, som lufthavne og luftfartsselskaber har oplevet som følge af COVID-19-udbruddet.

Der afsættes 28 mio. kr. til driftsstøtte til mindre, regionale lufthavne med henblik på at dække lufthavnenes driftsunderskud i 2020. Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, tildeles midlerne forholdsmæssigt efter ansøgte beløb.

Ordningen gælder for mindre, regionale danske lufthavne med ruteflyvning, herunder sæsonruteflyvning.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
16-11-2020
16-01-2021
Ikrafttrædelse hurtigst muligt
2020/2021
Sabine Lundgaard
salu@tbst.dk
09-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 34,040 kB
Udkast til bekendtgørelse 15,413 kB
Høringsliste 27,558 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 41,668 kB
Høringssvar
Høringssvar 637,616 kB