Høring

Høring

Ændringsforslag til lovforslag om ændring af byfornyelsesloven (anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud) - L 5

Ændringsforslag til lovforslag om ændring af byfornyelsesloven (anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud) - L 5
Hermed sendes udkast til ændringsforslag til forslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud) i høring. Med forslaget ændres fristen for, hvornår en bolig sidst skal have været lejet ud for ikke at være omfattet af den foreslåede anmeldelsesordning, fra 1 år til 6 måneder. 
Bemærk kort høringsfrist: den 16. november kl. 10:00
Lovforslag
Bolig- og bygningsforhold
16-11-2020
16-01-2021
01-01-2021
2020/2021
Malene Oelrich
mbo@trm.dk
09-11-2020

Dokumenter