Høring

Høring

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose
Mennesker med Multipel Sklerose (MS) kan have meget forskellige forløb, og hvor nogle mennesker med MS i lange perioder næsten ikke mærker til sygdommen, så plages andre af adskillige symptomer og følgevirkninger på daglig basis. På trods af forskellige forløb og symptomer, så oplever alle mennesker med MS en tiltagende nedsættelse af funktioner og en generelt påvirkning af sygdommens følger i løbet af deres sygdomsforløb. Det stiller krav til et styrket samarbejde på tværs af sektorer om at skabe et sammenhængende forløb af høj kvalitet. 

Sundhedsstyrelsen fik i 2019 ansvaret for at udarbejde anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose, formålet var bl.a. at understøtte koordinering af tværsektorielle indsatser. Arbejdet er samlet i høringsudkastet ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose’.

Sundhedsstyrelsen er i arbejdet med anbefalingerne blevet rådgivet af en bredt sammensat arbejdsgruppe med centrale aktører på området. Derudover er en vidensafdækning af hhv. forekommende følger af sklerose samt evidensen bag faglige indsatser blevet indarbejdet som grundlag for anbefalingerne. 

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
07-12-2020
07-02-2021
01-02-2021
Anbefalingerne forventes at træde i kraft pr. 01-02-2021. De offentliggøres på www.sst.dk.
2020/2021
Elsa Martha Eriksen
elme@sst.dk
09-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Anbefalinger i høring 1,534 MB
Høringsbrev, anbefalinger MS 91,229 kB
Høringsliste 90,256 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 437,925 kB
Høringssvar
Høringssvar samlet 4,664 MB