Høring

Høring

Konsekvensrettelser af bekendtgørelser vedr. lovforslag om sammenlægning af byggeskadefondene

Konsekvensrettelser af 8 bekendtgørelser vedr. lovforslag om sammenlægning af byggeskadefondene
Hermed sendes 8 bekendtgørelser på byfornyelsesområdet i høring. Der foretages en række konsekvensrettelser på baggrund af lovforslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger m.v (sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse mv.) - L 6. 

Det er en forudsætning for de foreslåede ændringer at lovforslaget vedtages. 
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
02-12-2020
02-02-2021
01-01-2021
2020/2021
Malene Oelrich
mbo@trm.dk
06-11-2020