Høring

Høring

Ændring af bekendtgørelser vedr. Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse

Ændring af 4 bekendtgørelser vedr. Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse
På baggrund af lovforslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger mv. ( sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse mv.) - L 6, sendes disse fire bekendtgørelser i høring. Ændringerne er foretaget på baggrund af de foreslåede ændringer i lovforslaget. Det er således en forudsætning at lovforslaget vedtages. 
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
02-12-2020
02-02-2021
01-01-2021
2020/2021
Malene Oelrich
mbo@trm.dk
06-11-2020