Høring

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer)

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer)
Lovforslaget skal sikre, at der er en ensartet beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika både inden for og uden for arbejdsmarkedet. Samtidig justeres straffelovens bestemmelser om hadforbrydelser og hadefulde ytringer, så trans- og interkønnede er beskyttet mod sådanne forbrydelser. Det foreslås endvidere, at der indføres udtrykkelig klageadgang til Ligebehandlingsnævnet.
Lovforslag
Miljø- og Fødevareministeriet
Samfundsstruktur
04-12-2020
04-02-2021
01-07-2021
2020/2021
Neel Pryds Winkel og Emma Holm
nepwi@mfvm.dk
05-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 1,532 MB
Høringsbrev 122,855 kB
Høringsliste 565,513 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 540,341 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,210 MB