Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af dimensionsbekendtgørelsen, særtransportbekendtgørelsen og modulvogntogsbekendtgørelsen

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af dimensionsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om ændring af særtransportbekendtgørelsen og bekendtgørelse om ændring af modulvogntogsbekendtgørelsen i offentlig høring.

Færdselsstyrelsen sendte den 14. juli 2020 udkast til ændring af dimensionsbekendtgørelsen og forslag til bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (detailforskrifter for køretøjer) i offentlig høring.

Det overordnede formål med ændringsforslagene var at tilpasse danske regler i overensstemmelse med EU-regulering, herunder at fastsætte krav til godkendelse for motorkøretøjer med forlængede førerhuse samt for aerodynamiske anordninger og udstyr.

I forlængelse af EU-regulering om regulering af brug af bagmonterede aerodynamiske anordninger vurderer Færdselsstyrelsen det nødvendigt, at der fastsættes regler, der regulerer anvendelsen af aerodynamiske anordninger på tunge køretøjer på danske veje, og derfor sendes udkast til regulering om brug af aerodynamiske anordninger i Danmark nu i offentlig høring.

Færdselsstyrelsen sender på den baggrund forslag til ændring af dimensionsbekendtgørelsen i fornyet offentlig høring, samtidigt med at forslag til ændring af særtransportbekendtgørelsen og modulvogntogsbekendtgørelsen ligeledes sendes i offentlig høring. Forslagene i de to sidstnævnte ændringsbekendtgørelser vedrører anvendelsen af aerodynamiske anordninger i forbindelse med kørsel i medfør af særtransportbekendtgørelsen og modulvogntogsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
01-12-2020
01-02-2021
01-01-2021
2020/2021
03-11-2020