Høring

Høring

Udkast til ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen)

Udkast til ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendgørelsen)

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. i høring.

 

Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest 27. november 2020.

 

Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-2020-46743 i emnefeltet, og med kopi til

nijoh@mst.dk

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
27-11-2020
27-01-2021
01-01-2021
2020/2021
AC-Tekniker Ninna Johnsen og Specialkonsulent, jurist Helle Husum
nijoh@mst.dk
02-11-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 130,162 kB
Høringsliste 470,580 kB
Udkast til brugerbetalingsbekendtgørelsen 502,672 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 392,055 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,469 MB