Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om buskørsel og udkast til bekendtgørelse om godskørsel

Høring over udkast til bekendtgørelse om buskørsel og udkast til bekendtgørelse om godskørsel

Lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Fastlæggelse af et omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport) træder i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelse om buskørsel og bekendtgørelse om godskørsel ændres derfor i overensstemmelse hermed.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
27-11-2020
27-01-2021
01-01-2021
2020/2021
30-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om buskørsel 225,075 kB
Udkast til bekendtgørelse om godskørsel 257,151 kB
Høringsbrev 67,870 kB
Høringsliste 69,731 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 166,976 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,968 MB