Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om buskørsel og udkast til bekendtgørelse om godskørsel

Høring over udkast til bekendtgørelse om buskørsel og udkast til bekendtgørelse om godskørsel

Lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Fastlæggelse af et omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport) træder i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelse om buskørsel og bekendtgørelse om godskørsel ændres derfor i overensstemmelse hermed.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
27-11-2020
27-01-2021
01-01-2021
2020/2021
30-10-2020

Dokumenter