Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport

Udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport

I udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport fastsættes nærmere regler om vilkårene.Lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Fastlæggelse af et omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport) træder i kraft den 1. januar 2021.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
27-11-2020
27-01-2021
01-01-2021
2020/2021
30-10-2020

Dokumenter