Høring

Høring

Udkast til ændring af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (Store fyr bekendtgørelsen)

Udkast til ændring af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (Store fyr bekendtgørelsen)

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (Store fyr bekendtgørelsen).

 

Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest 26. november 2020.

 

Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-2020-6017 i emnefeltet, og med kopi til hehus@mst.dk.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
26-11-2020
26-01-2021
01-01-2021
2020/2021
Specialkonsulent, jurist Helle Husum
hehus@mst.dk
30-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 213,330 kB
Udkast til store fyringsanlægsbekendtgørelse 845,198 kB
Høringsliste 385,439 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 227,753 kB
Høringssvar
Høringssvar 310,438 kB